Избори за председател на Ученическия парламент

     На 25.10.2017 г. в Средно училище “Епископ Константин Преславски” се проведоха избори за председател на ученическия парламент. В изборите имаха право да участват всички ученици между V и XII клас. В оспорваната надпревара се влючиха двама кандидати Виктория Чобанова от IX Б клас и Моника Ангелова от XI A клас.

        В деня на изборите избирателните секции отвориха врати в 08.00 ч. Още в първия час и половина на изборния ден избирателната активност беше много висока – до 09,30 ч. бяха гласували над една трета от учениците. Гласуването беше тайно и се организираше и контролираше от членовете на ученическата избирателна комисия. В края на изборния ден избирателната активност за училището достигна над 81%. Това показа, че учениците осъзнават своите бъдещи права като активни граждани на нашата Родина. А в следствие на оспорвана надпревара като резултат от изборите за председател на УП беше избрана Моника Ангелова от XI A клас със 165 на 106 гласа. Пожелаваме и да оправдае гласуваното доверие!