Избрахме първия Ученически парламент

     %d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b816-4 На 24.11.2016 г. в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ се проведоха първите избори за ученически парламент. В изборите имаха право да участват всички ученици между V и XII клас. Бяха излъчени 40 кандидати, които се бориха за 25 места в органа на ученическото самоуправление.

      В деня на изборите избирателните секции отвориха врати в 09.00 ч. Още в първия час на изборния ден избирателната активност беше много висока – до 10,00 ч. бяха гласували над 50% от учениците от първа смяна. Избирателите бяха разпределени в 4 секции в зависимост от възрастта и випуска си. Гласуването беше тайно и се организираше и контролираше от членовете на уч%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%8016-3еническата избирателна комисия и от секционните комисии. В края на изборния ден избирателната активност за училището достигна над 87%. Това показа, че учениците осъзнават своите бъдещи права като активни граждани на нашата Родина.

      След преброяване на бюлетините от ученическата избирателна комисия бяха обявени и избраните от учениците  членове на Ученическия парламент на училището за уч. 2016/2017 година:

1. Айлин Салиева-11а;
2. Амалия Корниенко-5б;
3. Бийнур Кадир-9а;
4. Боян Делев-10б;%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b816-5
5. Ванеса Петрова-7а;
6. Ваня Дерменджиева-10а;
7. Вероника Вълчева-11б;
8. Вилияна Калчева-6а;
9. Георги Георгиев-10б;
10. Гергана Стоянова-7б;
11. Димитър Радев-8б;
12. Дориян Янков-11а;
%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b816-213. Ели Лазова-12б;
14. Есма Смаил-8а;
15. Зеккие Енимехмед-8в;
16. Ивелин Желязков-5а;
17. Калина Чорбаджийска-5б;
18. Климент Бойчев-5а;
19. Моника Ангелова-10а;
20. Надежда Михалева-11а;
21. Николета Йовчева-10а;
22. Пламен Илчев-5а;
23. Пламена Василева-5а;
24. Стефан Костов-12а;
25. Шефие Мехмед -11б.

      На 29.11.2016 г. се състоя учредителната сесия на Ученическия парламент. На нея той прие свои временни правила за работа и избра ръководство на ученическото самоуправление.%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b816-1

        За президент на ученическото самоуправление беше избрана Айлин Салиева от 11а клас, за председател на ученическия парламент нейния съученик Дориян Янков от 11а клас, а за главен контрольор – Стефан Костов от 12а клас.

        ПОЖЕЛАВАМЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – УСПЕШНА СЪВМЕСТНА РАБОТА И ДА ОПРАВДАЯТ ДОВЕРИЕТО НА СВОИТЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ!