Изнесена екскурзоводска практика в Източните Родопи

       Между 29.4. и 1.5.2024 г. се проведе изнесена учебна практика на гимназистите от XIа и XIIа клас в специалността „Екскурзоводско обслужване“. По време на нея нашите ученици показаха какво са научили през учебната година и как на терен могат да приложат овладяното по дисциплините „Екскурзоводско обслужване“, „Туристическа анимация“ и „Транспорт и туристическа агентска дейност“. Посетиха едни от най-разпознаваемите туристически обекти в Източните Родопи, където по увлекателен начин представиха екскурзоводски беседи. Бяха подготвили атрактивна анимационна програма на някои от туристическите забележителности, както и в хотела, в който бяха настанени. При случайната среща на тракийското светилище в Татул с учениците от V-VII клас на „Преславски“, които бяха на учебна екскурзия в района на Кърджали, бъдещите екскурзоводи им разказаха за историята на туристическия обект.
       В дните на изнесената учебна практика, нашите гимназисти, показаха професионално отношение към възложените им от техните учители задачи, но демонстрираха и креативност и самоинициатива при работата си в реална среда на терен.