Как да разпознаваме децата в риск?

22    На 3 февруари 2015 г. в Клуба на ученика в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас се проведе обучение по Координационния  механизъм за работа с деца, жертва на насилие, в риск от насилие или в кризисна ситуация. Инициативата е заложена в плана на училищната комисия за прилагане на Координационния механизъм за учебната 2014/2015 година и се проведе под ръководството на Светозар Янев – училищен психолог в „Преславски“ и председател на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас. В обучението се включиха 36 учители и възпитатели от училището.

    Присъстващите бяха запознати със същността на Координационния механизъм за работа с деца, жертва на12 насилие, в риск от насилие или в кризисна ситуация, за разликите му с Механизма за противодействие на училищния тормоз, бяха дефинирани понятията тормоз, насилие, деца в риск. Представени бяха и случаи на навременна реакция по Механизма и на такива, при които е констатирано липсата на такава. Педагозите от „Преславски“ се включиха активно в последвалата дискусия и участваха с интерес в обучителните занимания.