Матури – сесия август-септември

Съобщение за учениците, завършили ХII клас, но не придобили средно образование:
Заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК), сесия август-септември, се приемат всеки работен ден за времето от 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г. включително.
Работно време на комисията 8:00 – 17:30 ч. (стая # 22, заместник-дирекция).
За контакти г-жа Ивелина Димитрова – ЗДУПД, тел. 056 860906, както и класните ръководители.
ДЗИ по Български език и литература – 24.08.2023 г. начало 8:30 ч.
II ДЗИ – 25.08.2023 г. начало 8:30 ч.
II ДЗИ Част от теория на професията – 25.08.2023 г. – начало 8:30 ч.; част от практика на професията 28.08.2023 г. начало 9:00 ч.