Международна конференция за финансова грамотност

SOFIA02      На 21 март в централата на Европейския парламент в София се проведе международната конференция „Обучението и придобиване на житейски умения и финансова грамотност в България и Европа“, в която взеха участие и директорът на СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас Мартин Илиев, координаторът по проект „Афлатийн“ в нашето училище Кремена Русева, както и учениците Моника, Алексиа и Боян от 9-тите класове, които участват в проекта през настоящата учебна година.

      Събитието беше открито от г-н Деян Стаматов – заместник-министър на образованието и науката. В конференцията участваха международни експерти, SOFIA01представители на образователни и финансови правителствени и неправителствени институции и организации и частния сектор, имащи отношение към обучението в жизнени умения и финансова грамотност на деца в България. От страна на МОН бяха представени новите учебни програми по предмета „Технологии и предприемачество“ и беше посочено неговото място в новата структура на българското средно образование. Представителите на Националната агенция за приходите отчетоха успешно завършилия през предходните две учебни години проект за повишаване на икономическата и данъчната култура на учениците от средните училища в България.

От името на нашето училище, директорът г-н Илиев, презентира добри практики при реализиране на проекти през 2015 г., които са повишили мотивацията на учениците и учителите в „Преславски“ и са допринесли за активната извънучилищна дейност в учебното заведение.

SOFIA03SOFIA04