Националният празник – повод за гордост!

3 mart 037В СОУ “Епископ Константин Преславски” на 28 февруари се проведе мероприятие организирано от учителите по обществени науки по случай Националния празник – З март. От ученици в училището бяха представени събитията довели до избухването на Руско-турската освободителна война, хода и нейния резултат, както и бяха припомнени факти свързани с Освобождението на Бургас от османско владичество през 1878 г. На директора на училището Мартин Илиев беше връчено за съхранение за идните поколения изработено от ученици от 5. до 8. клас копие на знамето, извезано от Райна княгиня, под което са се сражавали българските бойци по време на Априлското въстание и опълченците в боевете при Стара Загора и на Шипка.