Отличие от РУО-Бургас

      Днес, 15.6.2022 г., бяхме отличени от Началника на РУО-Бургас г-жа Лиляна Иванова, в присъствието на старши експерта по организация на средното образование г-жа Валентина Камалиева, с почетния знак на Регионално управление на образованието за значим принос на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас в организацията и провеждането на Националната ученическа философска конференция „Човек. Свят“.
       Сърдечни благодарности към целия екип в училището, който се труди неуморно вече 26 години това най-значимо училищно събитие по философия в България да се случва по най-добрия начин!