Отново заедно – една година по-късно!

     За втора поредна година, по инициатива на г-жа Недка Градева – старши учител по руски език в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, на 20 юни 2017 г. наши гости бяха 37 ученици-лауреати от национални и международни състезания и конкурси от град Глухов, Сумска област (Украйна). Те имаха възможност в нашето училище да се запознаят с българските традиции и културно-историческото наследство на Бургас и региона. Учителите-филолози в училището ни и учениците от IX и Х клас подготвиха за своите връстници множество забавни игри, а техните гости  отправиха музикални поздрави към новите си приятели от „Преславски“.