Първа изява на нашите малки пианисти

    На 31 май 2017 г., в навечерието на Деня на детето г-жа Елена Тодорова – преподавател по изобразително изкуство и г-жа Людмила Въндева – преподавател по музика в СУ „Епископ Константин  Преславски“ – Бургас проведоха съвместна заключителна изява на клубовете „Ателие по изящни и приложни изкуства“ и „Млад пианист“ по проект „Твоят час“, която включваше презентация на картини на фона на музика и пърформанс – създаване на мандала от цветни камъчета на фона на музика.

      „Младите пианисти“ изпълниха кратки музикални пиеси и любими мелодии с много желание, прецизност и любов.

     „Младите художници“ подготвиха изложба с произведения от изящни и приложни изкуства. Част от децата участваха на сцената с подреждане на мандала от цветни камъчета и създадоха и създадоха композиция с животни изработени от глина.