Първо класиране – прием I клас

      Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
      Първото класиране за прием на ученици в I клас през учебната 2023/2024 година е публикувано днес на страницата https://www.uburgas.org/. Всеки родител проверява с ЕГН и предоставената му парола при регистрация къде е прието неговото дете.
66 ученици ще приеме Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, които ще бъдат разпределени в 3 паралелки с 3 групи за целодневна организация на учебния ден.
Записването ще се извършва в сградата на училището, кабинет № 9 на първия етаж от 8 ч. до 18 ч. всеки работен ден от 5.6. до 12.6.2023 г.
      Необходими документи при записване:
  1. Удостоверение за раждане – копие;
  2. Лична карта на родител/ настойник на детето (за сверяване на данни);
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас;
  4. Лична амбулаторна карта на детето / Талон 5 и 6 от личния лекар (предоставят се най-късно до 10.9.2023 г.);
  5. Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права (ако е съотносимо);
  6. Документи, доказващи предимство при класирането (ако такова е декларирано при кандидатстването).