Преект за достъпна среда

      photo_medium_5852Този месец Общинският съвет реши Община Бургас да кандидатства по Националната програма на Министерството на труда и социалната политика „Красива България“ за изграждането на достъпна среда към четири училища, сред които е и СОУ „Епископ Константин Преславски“. Техните сгради са обновени наскоро или в момента се обновяват, а следващата цел е да се подобрят външните подходи към тях.
      Към момента в тези училища липсва или частично е изградена достъпна среда, което затруднява посетители и ученици със затруднена мобилност. 
      За СОУ „Епископ Константин Преславски“ са предвидени за изпълнение следните мерки:
    Изграждане на рампа за хора с намалена подвижност при заден вход за осигуряване на достъп до първи етаж, двор и зала за хранене. Изграждане на външен асансьор за осигуряване на достъп до всички етажи. Изграждане на санитарно помещение за хора с намалена подвижност в помещение, използвано за съхранение на санитарни принадлежности на персонала.