Проект „Смятай точно, смесвай вкусно“

       На 28.04.2023 г. учениците от V Г клас, с голям ентусиазъм и вълнение приготвиха бисквитени топчета по време на Проектната седмица в „Преславски“ под ръководството на г-жа Тоня Ньотева-Стойкова – учител по математика и г-жа Янка Пеева – учител по природни науки.
       Участниците сами изчислиха количествата от необходимите продукти, като извършиха действия с обикновени и десетични дроби, както и с проценти.
     След това претеглиха с везна количеството на съответните продукти. Попълниха работни листове с въпроси, обхващащи свойствата на сместа и хранителните вещества, съдържащи се в нея. Въз основа на това възпитаниците ни направиха извод за количеството въглехидрати и мазнини за здравословно хранене.
      В края на учебното занятие петокласниците имаха възможност чрез карта за рефлексия да изразят своите чувства от споделеното преживяване, както и да посочат какво е било ценно за тях в този по-различен учебен час, какви умения са придобили и какви затруднения са срещнали.