Програми на Телерик Академия

       Учениците от IX Б клас – специалност „Рекламна графика“ и IX В клас – специалност „Компютърна анимация“, по учебен предмет „Уеб програмиране“ с преподаватели Момка Момчева и Тодорка Димова, организиран по програми на Училищна Телерик Академия, изучиха основите на езиците за създаване и стилизиране на уеб сайтове – HTML и CSS. С придобитите знания, умения и компетентности създадоха самостоятелно и в екипи фирмени уеб сайтове, програмирайки тяхната структура, стилизация и конструирайки тяхното лого. Демонстрирайки своята креативност, емоционалност и презентационни умения представиха в първата седмица на юни вдъхновяващи проекти, към които ще бъде добавена допълнителна интерактивност през предстоящата учебна година с изучаване на език за програмиране JS.