Пролетно почистване в „Преславски“

      11На 1-ви април в нашето училище се извърши пролетно почистване на сградата и двора на „Преславски“, съвсем не на шега. 
      Учителите и учениците от СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас се включиха в инициативата на Община Бургас за почистване на дворните и тревните пространства около обществените сгради. Те събраха насъбралия се боклук в двора, в тревните площи и на спортните площадки, почистиха вратите, прозорците, стените и училищната мебел, прекопаха градинките, боядисаха бордюрите и варосаха дръвчетата.