Проведохме обучение за противодействие на училищния тормоз

      ???????????????????????????????На 3 и 4 март 2016 г. в хотелски комплекс „Главатарски хан“ край Кърджали проведохме изнесен квалификационен семинар  с учителите в „Преславски“. Обучението е заложено в Плана за квалификационната дейност на училището за учебната 2015/2016 година и беше организирано от Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас, като в него се включиха 37 педагогическите специалисти от СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. В рамките на 6 учебни часа бяха засегнати темите „Превенции на опасностите в съвременното училище /агресия, тормоз, тероризъм/“ и „Похвати и принципи на взаимодействието между учители, родители и ученици“. Обучителят Светозар Янев беше подготвил разнообразна, интересна и подробна информация по разглежданите въпроси, като чрез ролеви игри бяха разиграни редица казуси и проблемни ситуации, които се явяват като предизвикателство в ежедневната работа на съвременния български учител.

      В рамките на културната програма на изнесения семинар бяха посетени Историческия музей в Кърджали и археологическия комплекс Перперикон.