Работно посещение в Йю Йорк

      05„В Ню Йорк видях реализирана една моя дългогодишна мечта – функциониращи ученически парламенти. Ученици, които имат готовност да поемат отговорност за своето бъдеще. Срещнах се с гимназисти, които заявиха, че не познават скука в училище, защото постоянно са ангажирани в интересни дейности. Казано по друг начин: училище, в което всички работят в екип, подпомагат се, доверяват се един на друг“.

      Впечатленията са на директора на СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас Мартин Илиев, който се завърна от 10-дневно обучение по програмата „Академия за училищни лидери“ на фондация „Америка за България”, реализирана от Института за международно образование. Заедно с него на обучението в Ню Йорк бяха общо 15 училищни директори от страната, селектирани предварително за участие в квалификационната програма, която се осъществява в Банк Стрийт Колидж. В един от дните директорите работили в партньорство с групата от български учители в Педагогическия колеж на Колумбийския университет, посетили няколко частни и държавни училища и обменили опит с американски колеги. Сред тях било Независимото частно училище към Банк Стрийт Колидж, Основното училище Къмюнити Рутс в Бруклин, Гимназия „Ричард Грийн” в Долен Манхатън, иновативното училище МЕЛС – Metropolitan Expeditionary Learning School в Куинс.

      02„В училищата се обучаваха ученици с различен произход, от различна раса, социален статус, способности за учене и усвояване. И въпреки разликите между отделните училища, в голяма степен те си приличаха. Впечатли ме ясната визия на училищните директори и педагогическите специалисти за развитието на училището и учениците. Видях три коренно различни подхода в работата на училищните директори, но и трите водеха към въвеждане на иновации, развитие, екипност в работата на всички нива”, споделя Илиев. Срещнал се с директори, които насърчават и подкрепят непрекъснатата квалификация и развитие на учителите, които им осигуряват свобода да избират подходящи методи и форми за работа в съответствие с поставените цели и особеностите на учениците. Педагогическите общности обсъждали съвместно проблемите, за да търсят и намират решения. Учителите провокирали критично мислене и насърчавали включването на децата в различни дейности, изследователска и проектна работа, която излизала извън рамките на един учебен предмет.

      03Разписаните училищни правила се спазвали от всички, а безопасността била гарантирана чрез професионална охрана, осигурена от общината. Достъпът на външни лица бил ограничен и посещенията ставали само по предварителна заявка със специално разрешение.

      „Заедно с университетските преподаватели се опитвахме да търсим решения за нашите проблеми и в хода на разговорите установявахме, че проблемите в образованието са идентични във всички страни по света. Това, което научих е, че решение винаги има и то обикновено е в нас и в хората, с които работим. За да намерим пътя е нужна комуникация, сътрудничество на всички нива – вътре в училищната общност, с други училища, 04с университети, с родители и родителски организации, с органите на местната и държавната власт”, разкрива впечатленията си Мартин Илиев. И още той сподели: „Убеден съм, че имаме потенциала да тръгнем по пътя на промяната в името на успеха на младите хора“.

       В резултат на обучението директорите успели да подобрят своите училищни планове за нововъведения. Осмокласниците в ръководеното от Мартин Илиев училище ще имат възможност да проучват родовата си история и ще изготвят „речник на поколенията“. Те ще посетят селища от района на Странджа и ще се запознаят със живота на техните предци. 06Илиев се насочил именно към тази тема, защото тя е свързана с опазването на родовата памет и развитието на патриотичното възпитание у подрастващите. Проектът е интердисциплинарен. По една и съща тема учениците ще работят екипно в часовете по различни предмети – по история, български език и литература, география, чужди езици, информационни технологии, изкуства, физическо възпитание, икономика.

      „След видяното в американските училища ще работя за постепенна промяна 01на вътрешната нагласа на учителите, а именно да работят в сътрудничество и съвместно да планират уроци, да анализират резултатите от обучението и споделят опит в класната стая. Промяната на начина на задаване на въпросите ще доведе до промяна на обучението”, казва Мартин Илиев. Според него учителите трябва да станат наставляващи или насочващи, а не да предоставят уроците наготово на децата. Наред с това ще им се делегират права, така че всеки да е отговорен и отчетен не само пред директора, но и пред професионалната общност.

       Амбицията му е да промени организацията на учебната среда и във всяка класна стая да има ясни правила за поведение, за учене, за морални ценности, което ще повиши ангажираността на учениците към учебния процес и принадлежността им към училището. Наблюденията зад океана показали добри резултати при сътрудничеството между учениците, менторство на по-големи над по-малки, „връстници помагат на връстници“.