Размисли върху произведения на англоезичните класици

      IMG_6394На 24 април 2014 г. в Клуба на ученика в „Преславски“ се проведе литературна беседа /Literary Talk/ на английски език на тема „Впечатлени от английската и американската литература“ /“Impressed by the English and American literature“/. Участие в беседата взеха изявени ученици от 11-тите и 12-тите класове на училището, които презентираха най-добрите  класически английски и американски автори и размишляваха над техните най-популярни произведения. Присъстващите се запознаха с фактите и обстоятелствата, които са вдъхновили автори като У. Шекспир, Д. Толкин, М. Шели, М. Твен, Ч. Дикенс при написването на техните стихотворения, поеми и романи. Най-добре представилите се ученици – Томи Стоянчев от XIв клас и Йова Петкова от XIIа клас бяха наградени от организаторите – учителите по английски език Кремена Русева и Елена Вардева.