Реализация на проект “Училището – любимо и незабравимо”

Реализация на проект “Училището – любимо и незабравимо” на Община Бургас в СОУ “Константин Преславски”, 2010 г.