Спечелен проект по ПУДООС

        Екип от учители на „Преславски“ с ръководител Ваня Петрова разработи и успешно защити проект пред ПУДООС към Министерството на околната среда и водите по програмата „За чиста околна среда“. Предложението ни за изграждане на училищна оранжерия в дворното пространство е свързано с нуждите на иновативните ни паралелки от I до VI клас от учебната 2022/2023 година за обособяване на място за практически дейности в часовете по Човекът и природата, Биология и здравно образование и Технологии и предприемачество, както и по интегрираните учебни предмети Екология и биоземеделие, Изменение на климата и миграции и Здраве и суперхрани. Проектът е на стойност 7500 лв. и е насочен към развитие на екологичното образование и здравословния начин на живот. От общо 433 постъпили проекти на училища за 2022 г. са одобрени 103.
 
        Училището ни през 2013 г. със спечелен проект по същата екологична програма реновира вътрешния (английския) двор.