Сред най-добрите млади преводачи на ЕС

JT    СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас е сред 17-те български училища избрани да участват в международното състезание за млади преводачи Juvenes Translatores. Ежегодната инициатива се организира от Европейския съюз и в нея участват ученици от 28-те страни-членки на ЕС. В надпреварата ще се включат 6 ученици, родени през 1998 г., които ще превеждат на 26 ноември предварително зададен текст от чужд език (например английски) на майчиния им език (например български). Победителите от 28-те страни ще спечелят пътуване до Брюксел, което включва посещение на институциите на Европейския съюз.
     Желаем успех на младите преводачи от СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас!

СПИСЪК СЪС СЕЛЕКТИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ 28-ТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС:

http://ec.europa.eu/translatores/selected/index_en.htm