Среща с бележити български историци и патриоти

     На 30.05.2013 г., в деня, в който преди един век приключва победоносната за България Балканска война и е сключен Лондонския мирен договор, и месец след  удостояването му с новоучредената награда „За заслуги към отечеството“, акад. Георги Марков посети СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. Посещението бе по повод националните чествания във връзка с 100-годишнината от Балканската война и издаването на новата книга на академика „България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913“. Заедно със своя издател Иван Гранитски и бургаския краевед и бележит български историк Стоян Райчевски, авторът представи книгата си пред преподаватели и ученици от училището. Неусетно изтекоха минутите, в които бяха дебатирани проблеми, свързани с различните  гледни точки върху прочита на войната.

     Г-н Райчевски от своя страна коментира новото издание на книгата на акад. Любомир Милетич „Разорението на тракийските българи“ и нейното продължение, което самият той е написал „Етническото прочистване на българите от Западна и Източна Тракия и Мала Азия“.

    Директорът на училището Мартин Илиев изрази удовлетворението си от проведената среща и изрази мнание, че подобни събития възпитават учениците в дух на патриотизъм и гордост от постиженията на своите предци. Със съдържанието на книгите, представени от бележитите ни съвременници, ученици и учители ще могат да се запознаят през следващите седмици, тъй като те ще заемат своето достойно място в фонда на училищната библиотека.