Теми за XIX-тата философска конференция

На 20 март 2015 г. /петък/ от 09,00 часа в СОУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас ще се проведе ХІХ-тата ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ”, включена в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2014/2015 година и организирана от Регионалния инспекторат по образованието – Бургас и училището – домакин.

Работата на конференцията ще протече в следните направления:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – „Приказки с неочакван край” за ученици от IV и V клас. /Учениците довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности./.

  Оценява се богатство на въображението и фантазията, тяхната самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне на темата.

 ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – VI, VII клас – Представяне проекти на тема: “Опиши своя свят с думите: небе – земя – въздух – огън – вода, добро – зло.”

   Оценява се тяхната лична позиция самостоятелност, отговорност, умение за работа в екип, творческо мислене.

 ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – IX – XII клас:

по избор:

1. Защита на есета, разкази, разсъждения и др. Учениците работят по избор по една от темите:

„Откровеният изказ е присъщ на свободния дух, опасно е само да се избере неподходящото време.“ (Демокрит);

„Мъдростта – това е умението да разбереш кога трябва да спреш.“ (Йофан Волфганг фон Гьоте);

„Да живееш, значи да съживяваш абсурда.“ (Жан-Пол Сартр)

или

 2. Изработване на презентация по темата Да обичаш нещо, означава да искаш то да живее (Конфуций).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА:

Структура на презентацията:

–   предава ли ясно посланието и основните характеристики на продукта,

–   как комуникира с аудиторията.

Техническа изработка и познаване на софтуера:

–       как са използвани различните функционалности на Power Point в презентацията;

–       използване на анимация.

Дизайн и цялостна визия:

–       използване на графичните елементи,

–       използване на мултимедия,

–       използване на шрифтове,

–       използване на цветове.

Оценява се тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.

      Есетата, разказите, разсъжденията и др. следва да са с препоръчителен обем от 2 /две/ стандартни машинописни страници.

Участниците са разпределени в секции, според съответната възрастова група.

Всяко училище може да участва с по 1 ученик от випуск в трета възрастова група и с по 2 ученици от випуск в първа и във втора възрастови групи.

            Предварителната регистрация на ученици и техните ръководители се осъществява до 12 март 2015 г. на адрес: [email protected] чрез попълнена регистрационна форма по образец.