17-тата ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЪБЕРЕ НАД 100 УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА В „ПРЕСЛАВСКИ“

      На 22 март 2013 г. (петък) в 09,00 ч. в Актовата зала на СОУ “Константин Преславски” – Бургас ще се открие ХVІІ-тата ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ”. Сред традиционните организатори на проявата са Община Бургас и Регионалния инспекторат на образованието – Бургас. Работата на конференцията ще протече в три възрастови групи:

      – За учениците от IV и V клас, задачата ще премине под мотото „Приказки с неочакван край” и те ще имат за задача да довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности.

      – Учениците в VI и VII клас ще представят проекти на тема: “Опиши своя свят с думите: небе – земя – въздух – огън – вода, добро – зло.”

      – Най-големите участници – в групата IX – XII клас ще имат защита на есета, разкази, разсъждения, по задени на предишната философска конференция теми, при което ще се оценява тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.

      В тазгодишното издание на конференцията до този момент са заявили своето желание за участие над 100 ученици от 14 области на страната, в това число и от НГДЕК „Константин Кирил Философ“ – София, НГХНИ „Константин Преславски“ – Варна, Националната търговска гимназия – Пловдив и т.н. Традиционно много силно е и бургаското участие – 14 училища от града ще се включат в събитието, между които Търговската гимназия, ГПНЕ „Гьоте“, ГПАЕ „Гео Милев“, ГРЕ „Г. С. Раковски“, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и др. Уменията на учениците ще бъдат оценявани от компетентно жури, в които са включени експерти от МОМН и водещи преподаватели по философия в страната.