Росица от Iа клас сред победителите в конкурса „Моето първо писмо“

 08      На 30 април 2014 г.  при откриването на нов пощенски клон в Бургас министъра на транспорта и съобщенията Данаил Папазов награди победителите в конкурса „Моето първо писмо“. Сред тях беше и първокласничката от СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас Росица Овчарова.

       Конкурсът беше организиран от ръководството на РУ Югоизточен регион „Български пощи” ЕАД – Бургас със съдействието на РИО – Бургас. Конкурсът е посветен на 135-тата годишнина от създаването на българските пощи и се провежда под патронажа на областния управител на Бургас Павел Маринов.

       За участие в конкурса постъпиха 127 писма на ученици от І клас от 8 училища от община Бургас, в т.ч. и на 12 деца от Iа клас от нашето училище.

       Комисия от РИО – Бургас в състав: Милка Харизанова – старши експерт по български език и литература, Галя Николова – старши експерт по начално образование и Зорка Семерджиева – старши експерт по предучилищно възпитание изготви критерии и оцени постъпилите в РИО – Бургас писма.

            Критериите се отнасяха както до съдържанието, така и до формата на писмата:

1.      Критерии по отношение на съдържанието:

          Наличие на обръщение – адресирано ли е писмото до получател?

          Посочен ли е авторът на писмото – подател;

          Наличие на ясно изразена тема и адекватно изложение;

          Място и време на писане на писмото;

          Повод за написване;

          Умения за изграждане на смислово и логически съгласуван текст;

    Употреба на стилово уместни думи според смисъла им и владеене на художествени изразни средства.

2.      Критерии по отношение на формата:

          Правилно графично и пунктуационно оформление на текста;

          Правопис на звучни съгласни пред беззвучни съгласни и в края на думата;

          Правопис на гласните в неударена сричка;

          Правопис на думи с „я”, „й”, „ьо”, „щ”;

          Правилен запис на В/ВЪВ, С/СЪС.

Максималният брой точки, който може да бъде присъден като сбор от точките по отделните критерии е 12 точки.

       В резултат на извършената оценка на постъпилите в РИО – Бургас писма комисията извърши класирането на базата на получения общ брой точки по отделните критерии и определи победителите в конкурса, както следва:

Място в класирането

Трите имена на ученика

Училище

 Населено място

Брой точки

I.място

Теодора Атанасова Георгиева

ОУ „Л.Каравелов”

Бургас

12,00

II.място

Катерина Иванова Цанева

ОУ „Л.Каравелов”

Бургас

12,00

IІI.място

Росица Самуилова Овчарова

СОУ „Еп. К.Преславски”

Бургас

11,90

        В своите първи писма учениците споделяха най-вече факта, че са грамотни – вече могат да четат и да пишат самостоятелно. Затова те пишат на най-близките си хора – майка и татко, баба и дядо, вуйчо и леля, приятели.

        Много често децата благодаряха на своите родители за грижите, които полагат за тях, изказват желание да прекарат заедно предстоящата лятна ваканция с баба и дядо или с приятелите си, споделят преживявания по време на гостуване или пътуване. 

      Конкурсът им даде възможност да изразят своите мисли и чувства чрез прилагане на наученото в училище в конкретна ситуация. По този начин той разви уменията им за писмено изразяване, което е елемент от учебна програма за задължителна подготовка по български език и литература.

       В края на празненството победителите в конкурса имаха възможност лично да попълнят, да залепят марка и да пуснат в пощенската кутия своите писма.

       Поздравления за Росица и на нейните учителки г-жа Стефка Богданова и г-жа Мариана Добрева за отличното представяне, с пожелания за още много отлични резултати в бъдеще!

[gview file=“http://preslavski.org/wp-content/uploads/2014/05/pismo_rosi-1a-klas_sou-konstantin-preslavski.pdf“]