Учениците ни в I и II клас участват успешно в състезанията от календара на СБНУ

      Two beautiful children enjoying their painting. Education.Със заповед на министъра на образованието и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2014/2015 г. е включено Национално финално състезание на Сдружението на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са МОН, Сдружението на българските начални учители /СБНУ/ и Синдиката на българските учители /СБУ/. Състезанието е традиционно и се провежда вече осма година. Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите преди това състезания, а именно “Аз рисувам”, “Аз, природата и светът”, „Аз общувам с Европа“, “Аз и числата”, “Аз и буквите”. Таксата за участие в предварителните състезания е 6 лв. на ученик, а Националното финално състезание е без такса участие.  Състезанието  се  провежда  във  всяко  училище, заявило  участие.  Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес. Резултатите се обявяват на www.sbnu.org, като участниците получават грамота. Времетраене на всяко едно от състезанията е един учебен час.

      През ноември 2014 г. се проведе състезанието „Аз рисувам”. В него се включиха 5716 първокласници и 6494 второкласници от цялата страна, в т.ч. и 16 ученици от СОУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас. Учениците показаха творчески умения по една от предварително зададените теми. Децата използваха цветни моливи, пастели, водни бои и флумастри, с които успяха да претворят своите идеи. След проверката на творбите от компетентното жури в София двама наши ученици получиха максималния сбор от 50 точки. Това са Ралица Желева и Стелиян Йорданов от 1б клас.

      Във второто състезание проведено през декември 2014 г.“Аз, природата и светът” взеха участие 5840 ученици в първи клас и 7046 – от втори клас от всички български учебни заведения, включително и 35 деца от нашето училище. В това състезание учениците трябваше да се справят с тест, който включваше въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси бяха от учебното съдържание по предмета Роден край в първи клас и Околен свят – във втори. Имаше и логически задачи, до отговора на които децата можеха да стигнат самостоятелно. В изготвените от организаторите тестове имаше забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често бяха част от ключа към верните отговори.

      В навечерието на Новата година бяха публикувани резултатите от състезанието. Отново нашите ученици са представиха много добре, като 17 от тях получиха между 40 и 49 точки, а 15 показаха отлични знания и събраха максималния сбор от 50 т. – Атанас Миларев, Атанас Атанасов, Ванина Камбурова, Велик Янчев, Виктория Ботева, Десислава Йорданова, Десислава Делчева, Емма Пенчева, Йоана Господинова, Мартина Фотева, Михаела Шуманова, Момчил Йорданов, Моника Тащан, Явор Христов от 1а клас и Стоян Дидов от 2а клас.

      Съгласно регламентът на състезанието право на участие в Национално финално състезание на СБНУ получават учениците, които са получили максималния брой от 50 точки в две от предварителните състезания. 

     Датите на провеждане на следващите състезания са:

“Аз и числата” – 28.01.2015 г.

“Аз общувам с Европа” – 25.02.2015 г.

“Аз и буквите” – 19.03.2015 г.

Национално финално състезание – 20.04.2015 г.

ЖЕЛАЕМ МНОГО УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЯТА ПРЕЗ 2015 Г., ДА ПОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ И ДА ПОСТИГНАТ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ!