Урок по толерантност към хората с увреждания

     

      ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ – Международният ден на хората с увреждания бе отбелязан в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас с един по-различен час по социално предприемачество, в който ученици от XБ и XIA клас с ментор – техният учител по икономика г-жа Ивелина Димитрова (заместник-директор по административно-стопанската дейност) се опитаха да погледнат на хората с увреждания, слагайки ударение върху тяхната индивидуалност и лично достойнство.

      Учениците представиха високите постижения на параолимпийците. Запознаха ни с историята на отец Иван и на неговия приют в с. Нови хан, Софийско. Видяхме как живеят хората, които са с синдром на Даун и имат една хромозома повече и как това ги прави специални в положителен смисъл.

       Погледнахме с уважение и поклон пред хората, които ежедневно, с воля и кураж, отстояват правата на децата  си за личностна изява и достоен живот.

      Учениците потърсиха решения и ни показаха добри практики как може да се помогне. Целта бе да се пробуди гражданската отговорност на подрастващите и възрастните към нуждите и трудностите на хората с увреждания.

      Специален гост беше г-жа Ваня Петрова, управител на общинското социално предприятие „Морски знаци“, която представи идеите и каузите, с които са се заели.

      Виктория, Ния и Антоана, ученички в IX клас от НЕГ „Гьоте“ – Бургас като млади посланици на Европейския парламент, ни представиха добри европейски практики за намаляване на безработицата при хората с увреждания.