Успехът на „различното образование“

        На 16.03.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение от Народното събрание и дадени указания от Министерството на образованието и науката, ние, в „Преславски“ стартирахме обучение в е-среда за всички ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.

         През първата седмица от 16.03. до 20.03.2020 г. обучението се осъществяваше в електронния дневник Shkolo.bg, в различни платформи MS Teams, Google Classroom, Zoom.us, във Viber и WhatsApp групи, в затворени групи на паралелките в социалните мрежи и в затворени чатове в Messenger. Информация за дневния режим, за седмичното разписание, както и за учебните материали, подготвени от учителите за онлайн учебните часове се качваха ежедневно на интернет страницата на учебното заведение preslavski.org. Комуникацията с родителите на учениците ни се осъществяваше своевременно онлайн и по телефон. Беше проучена възможността на всяко дете за достъп до електронно устройство и Интернет, като бяха осигурени от училището два таблета на ученици, които нямаха електронни устройства.

         На 17.03.2020 г. открихме телефонна линия за психологическо консултиране с училищния психолог Светозар Янев. На нея родители и ученици могат да получат компетентна професионална помощ всеки работен ден от 10,00 до 15,00 ч. Предоставихме информация за психологическа подкрепа и от Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас, като част от родителите участваха в анкетата за обратна връзка по имейл.

         На 20.03.2020 г. започнахме да активираме и да обхващаме все още невключените ученици и учители в платформата към тенанта на училището към MS Teams. В следствие на отговорното отношение и на учители, и на родители, и на ученици, на добрата координация между нас, включително и през почивните дни, в понеделник 23.03.2020 г. всички ученици в прогимназиален и гимназиален етап работиха със своите учители вече единствено във виртуални класни стаи в платформата MS Teams, а от четвъртък 26.03.2020 г. – и за учениците от начален етап това беше единствената платформа за обучение в е-среда за нашето училище.

         Поради това, че част от семействата имат повече от един ученик в начален и съответно в прогимназиален/ гимназиален етап, за да повишим ефективността от обучението в е-среда от  23.03.2020 г. преминахме на двусменен режим – сутрин и следобед.

          В помощ на обучението на учениците от вкъщи, както и по желание и в помощ на родителите, се провеждат занятията по самоподготовка в ГЦОУД от I до VI клас, като в тях участието на децата е възможност, а не задължително.

          След като изминаха 10 учебни дни в е-среда, на 26.03.2020 г. с цел обратна връзка, пуснахме чрез Гугъл формуляр анонимна онлайн анкета за проучване на мнението на ученици и родители за обучението от вкъщи. В проучването за 24 часа се включиха 422 ученици и родители. Резултатите от допитването показаха, че близо две трети от анкетираните (64%) са удовлетворени от начина на провеждане на обучението, а 67% считат, че е по-ефективно когато учителите им дават материали и обясняват всичко в директна аудио/видео връзка, като учениците и родителите категорично подкрепят работата в една единствена платформа за обучение в е-среда.

         Учениците, които не влизат редовно във виртуалните класните стаи се докладват от класните ръководители чрез Гугъл формуляр по образец, обработват се от администрацията и се уведомяват родителите по телефона от училищния психолог. Опитът ни показва, че мярката има положителен ефект и значителна част, от поне веднъж докладваните „нередовни“ в онлайн учебните занятия ученици, коригират своето участие в дистанционния учебен процес.

             Всекидневно и непрекъснато в групата на училището в социалните мрежи се свежда актуална информация на родителите за образователния процес в е-среда; за предписанията на държавните органи, свързани с превенция от заразяване от коронавирус; за допълнителните образователни ресурси, които предлагат средствата за масова комуникация – БНТ и Канал 0; за различни обществени инициативи и дарителски кампании. Поддържа се връзка между родителите, учителите и администрацията на училището по телефон и чрез Интернет.

            Всички това, което направихме ЗАЕДНО през последните 20 дни ни обнадеждава да видим в бъдещето УСПЕХЪТ НА „РАЗЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“!