Важно е да си ЕКО!

          През седмицата гимназисти от Х А клас, по идея на техния учител Радослава Атанасова в час по биология, посетиха в парк „Славейков“ инициатива, част от кампанията за запознаване с Анаеробната инсталация за третиране на биоразградими отпадъци в нашия град. Гост на събитието беше Реджеб (победителят от „Hell’s kitchen“ в трети сезон).
Учениците демонстрираха познания по темите „опазване на околната среда“ и „разделно събиране на отпадъците“ и имаха възможност да се запознаят с основните дейности, свързани с кампанията. Кофите с кафяв цвят, които вече са поставени и в ж.к. „Славейков“, са предназначени само за органични отпадъци. Инсталацията е вече изградена и е важно, ние, като граждани, да събираме органичните отпадъци и да ги изхвърляме на правилните места, за да опазваме природата около нас чиста. Със сепарирането на биоразградимите отпадъци, получаваме метан (отговорен за парниковия ефект), който има приложение като енергиен източник и компост, който ще се използва за растенията.
       В края на събитието мастер Реджеб приготви бургери, които раздаде на учениците.