Възможност за бъдещи художници

     На 9 февруари колегата по изобразително изкуство Елена Тодорова и ученици от XII б клас, изучаващи предмета Изобразително изкуство в часовете по задължително избираема подготовка, посетиха Културен център „Морско казино”.

    Там те се запознаха със специалностите, които ще се открият във филиала на Националната художествена академия (НХА) в сградата на Магазия 1 на територията на Пристанище Бургас. Преподавателите – завеждащ катедра „Плакат“ проф. Георги Янков, както и проф. д-р Николай Младенов, доц. д-р Кристина Борисова и др. презентираха специалност „Плакат и визуална комуникация”. Те представиха дисциплините плакат, шрифт, калиграфия, живопис, визуална комуникация, екранна графика, уеб-дизайн, графични техники и визуална фантазия.

      Презентацията завърши с констатацията, че бизнесът в Бургас изпитва нужда от такива специалисти и в тази светлина откриването на филиал на НХА в Бургас е необходимо.