„Вие сте бъдещето на Планетата и от Вас зависи нейното устойчиво съществуване!“

24.09. беше един морски приключенски ден на борда на новия катамаран „Бургус“ за учениците от Х А клас на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас с класен ръководител Ирина Ганева и учените от катедрите „Екология“ и „Природни науки“ на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

       Като част от събитията в „Нощта на учените“, разделени на три отбора, учениците от „Преславски“, предлагаха идеи и търсиха решения за опазването на Черно море от основни замърсители.
         Най-интересното решение и отличното му представяне пред журито от учени спечели на отбора- побетил специална награда – посещение на остров Света Анастасия.