ЯКО Е ДА СИ ЕКО!

      На 30.04.2019 г. в нашето училище се спази традицията от последните години да прави пролетно почистване на сградата и двора на “Преславски”.
Учителите и учениците от СУ “Епископ Константин Преславски” се включиха в инициативата на Община Бургас за почистване на дворните и тревните пространства около обществените сгради. Те събраха насъбралия се боклук в двора, в тревните площи и на спортните площадки, почистиха вратите, прозорците, стените и училищната мебел, прекопаха градинките, боядисаха бордюрите и варосаха дръвчетата.

      Направиха го, защото #ЯкоЕДаСиЕко!