„Заедно в изкуствата и в спорта“

        Днес, 13.3.2023 г., се състоя приятелска среща по волейбол между отборите на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бургас при девойките (VIII-X клас), включена в графика на дейностите на двете училища по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“. Срещата беше организирана от учителите по физическо възпитание и спорт Константин Пеев и Красимира Янева („Преславски“) и Борис Ганев („КиМ“).