Здраве и финанси в градска среда

     На 24.06.2019 г., в София, 57 ученици от 27 училища в 24 града се включиха в решаване на казуса „ЗДРАВЕ И ФИНАНСИ В ГРАДСКА СРЕДА“ в рамките на финансовия иновационен лагер по програмата „Практични финанси“.

      Полина Димитрова от VIIIА клас на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ свери знанията и аналитичните си умения със свои съученици от цялата страна.

      Използвайки наученото по предприемачество и  „Практични финанси“ и подкрепени от ментори от БНП Париба Лични финанси, NN България, Финансова група „Карол“ и JA България, учениците дадоха интересни варианти на решения по зададения казус.

      На този форум Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас получи отличие за „Лидерство при преподаването на предприемачество в сферата на общото образование“ от проведения конкурс „Предприемчиво и иновативно училище“ на Република България през учебната 2018/2019 година. В гимназиален етап през последната учебна година учениците имаха възможност да изучават предмета от професионалната подготовка „Предприемачество“ в VIII клас в паралелката със специалност „Екскурзоводско обслужване“, с модула „Практични финанси“ се запознаха учениците в XI клас, като част от програмата по предмета “Технологии“, а модула „Зелено предприемачество“ е застъпен в Х клас, като извънкласна дейност от учителя по икономика Ивелина Димитрова, координатор по програмата на JA Bulgaria в нашето училище.