Младежи за здраве

      Днес, 2.06., учениците от XI a клас имаха възможност да се запознаят с начините на водене на здравословен живот и как да се справят с агресивното поведение. Обучението в час на класа беше водено от Славина Тошева – психолог и педагог, която чрез запознаване с темата и интерактивни игри съумя да заинтригува младежите да се замислят върху „златните“ правила за здравословен начин на живот – балансирано хранене, движение, качествен сън, разумни избори, добра информираност, живот без стрес, дисциплина и постоянство. Беседата с гимназистите на „Преславски“ е в рамките на проекта „Стъпка напред ЗА здравето“ на Национално сдружение „Младежки Глас“, реализиран с подкрепата на Министерство на младежта и спорта.