Световен ден на хората със синдром на Даун

    21 март е обявен за Световен ден на хората със синдром на Даун, по инициатива на Международната асоциация с цел превенция и помощ на хората със синдрома на Даун. Денят – двадесет и първо число на третия месец, не е избран случайно, а за да покаже, че синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка.
      През настоящата година, учениците от III Б клас показаха подкрепата си към своята съученичка Александра като нарисуваха шарени чорапчета и отправиха послания за приятелството си с нея. Със своите действия, те показаха, че всяко родено дете със синдром на Даун има реалните възможности да води един пълноценен и сравнително независим живот, стига да му бъде предоставена тази възможност.
       Изборът на децата, не беше случаен. Шареното чорапче е избрано за символ на синдрома на Даун. Учениците се запознаха с презентация, подготвена от педагозите Румяна Димитрова и Константина Колева и украсиха със своите творби училищните коридори.