Словообразуването е забавно!

    На 17 април г-жа Константина Колева – логопед в „Преславски„, съвместно с учителите от следобедните занимални в паралелките от I клас, проведе интерактивен урок с учениците на тема „Вълшебството на думите“. Първокласниците четоха за ситуации с горски животни и търсеха по забавен начин конкретната дума от речевия етикет, която е подходяща да се употреби във всеки отделен случай. След това в последователност от няколко словесни упражнения-игри словообразуваха, като откриваха скрити думички в игрословицата.