2020 г.: По-високи резултати на НВО VII клас в „Преславски“

    Седмокласниците от випуск 2020 г. показаха значителни знания на Националното външно оценяване, провело се през предходната седмица.
Резултатите на нашето училище за 2020 г. отбелязват повишение спрямо тези от миналата година, както по български език и литература, така и по математика.

     Средният брой точки по БЕЛ за учениците от „Преславски“ през тази година е 55,83 т., срещу 50,77 т. през 2019-та, като има и един резултат с над 90 т. (при 0 – през 2019 г.).
      По математика ръстът е още по-висок спрямо този от миналия юни – 40,14 т. през 2020 г. срещу 32,42 т. за 2019 г., като 4-ма ученици са постигнали повече от 90 т. през настоящата кампания (срещу нито един през 2019 г.).
      Поздравяваме нашите пораснали ученици от първия ни випуск първи клас, приет през 2013 година, с достойните резултати, постигнати на изпитите! Ние, Вашите учители и родители, се гордеем с вас и ви желаем още много бъдещи успехи и високи постижения!