Явленията „Черни лебеди“ и „Сиви носорози“

        На 19 и 20 юни се проведе финансов иновативен лагер, който сложи край на проекта  „Практични финанси“, реализиран през учебната 2019/2020 година в нашето училище от Ивелина Димитрова – заместник-директор по учебно-производствената дейност и преподавател по предприемачество, съвместно с JA Bulgaria. Във финалната проява на дигиталната образователна надпревара взеха участие над 100 ученици от цялата страна, разделени в 15 отбора, сред които и нашите гимназисти – Полина Димитрова от IXA клас, Яна Иванова и Юлия Тангелова от XIБ  клас.


           През двата дни усилена работа с ментори от партньори по проект „Практични финанси“, екипите от различни български училища демонстрираха върхови знания в областта на управлението на личните финанси и по темите: кредитиране, електронни разплащания, пенсионно осигуряване и животозастраховане. Те предложиха и иновативни продукти в помощ на хората при настъпване на явленията „черен лебед“ и „сив носорог“.