„Преславски“ с одобрен проект по „ЕРАЗЪМ +“

         На 12.6.2024 г. бяха публикувани резултатите от селекцията на комисията, която оценяваше проектите по ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Сред одобрените проекти за финансиране от

Прочетете повече