„Преславски“ с одобрен проект по „ЕРАЗЪМ +“

         На 12.6.2024 г. бяха публикувани резултатите от селекцията на комисията, която оценяваше проектите по ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Сред одобрените проекти за финансиране от България, подадени до 20.2.2024 г., е и проектът на екип от Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас под заглавие „Международна практика за млади екскурзоводи“, който е оценен с 82 т. от комисията.
       Най-добре обучаващите се и представили се гимназисти от специалността „Екскурзоводско обслужване“ ще имат възможност през учебната 2024/2025 година да проведат двуседмична изнесена производствена практика в една от най-големите туристически агенции на регион Андалусия в Кралство Испания.
        Проектът е разработен от екип от членове на ръководството и от учители в „Преславски“, в който най-активно се включиха колегите Николай Тодоров и Ваня Петрова, които помагаха в изготвянето на проектната документация.