Споделяне на добри практики

        На 20.1.2023 г. се проведе „ден на отворените врати“. Учители от Средно училище „Епископ Константин Преславски“ споделиха своя опит и добри практики със своите колеги в три интересни учебни часа.
         По интегрирания учебен предмет „Изменение на климата и миграции“ учениците от V Б клас показаха своите макети за чиста енергия на бъдещето и дискутирахме по темата как всеки един от нас може да допринесе за намаляването на въглеродните емисии в ежедневните си дейности. Техният учител Ирина Ганева умело помогна на петокласниците чрез ролеви игри да научат защо изсичането на горите променя климата на планетата ни.
          В открит урок по математика, г-жа Станка Костова насочи, чрез примери от живота им, учениците от VII Б клас да усвоят знания, свързани с ъгли, получени от пресичането на две прави с трета. Асоциативното мислене при изучаването на кръстни, съответни и прилежащи ъгли е способ, който със сигурност поддържаше вниманието на децата и те умело се справяха с поставените им задачи.
          Следобед бяхме гости на учениците в занималнята на IV Б клас с учител г-жа Ирина Янакиева. Наблюдавахме занимателен урок по български език, по време на който децата показаха, че познават творчеството на Ран Босилек, рецитирайки някои от емблематичните му стихотворения като „Родна реч, омайна сладка“ и „Я кажи ми, облаче ле бяло“. Интересна за учениците беше и играта, при която, за да подредят правилно разделен на няколко части текст от „Патиланци“, първо трябваше да покажат знания за умножение на многоцифрени с едноцифрени числа.