9 май – Ден на ученическото самоуправление

      На 9 май 2023 г. в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас по инициатива на ученическия парламент проведохме първия ни Ден на ученическото самоуправление.

      Ива Алчева от VIII В клас – специалност „Компютърна анимация“ беше директор на училището за един ден и се запозна с цялостното управление на образователната институция, като резолира писма и изпраща служебни имейли.

     Антоанета Георгиева и Владимира Стоянова от VIII Б клас влязоха в ролята на учители по информационни технологии. Под ръководството на г‑жа Момка Момчева младите преподавателки подготвиха практическо упражнение за създаване на уеб сайт, в което демонстрираха конструирането на хиперлинкове, използващи текст и графични изображения. На въпроса: „Трудно ли е да си преподавател по ИТ?“ младите ентусиастки споделиха: „Забавно е 😊“.

      Наарин Ахмед от Х А клас влезе в ролята на учител по немски език. Тя отлично представи темата пред класа си за глаголите в „езика на Гьоте“ с делими и неделими представки, тяхното значение и употреба. Бяха разгледани и интересни случаи, в които даден префикс може да варира. Последва упражнение и разбира се, беше поставена домашна работа по темата!

     В ролята на училищни психолози се включиха Таня Моллова от IX А клас и Ивелина Димитрова от VIII А клас. Любознателните гимназистки придобиха начални представи за консултирането и ролята на психолога в училище. Следвайки утвърдения седмичен график, те подпомогната работата на ученик със специални образователни потребности, създадоха добра емоционална връзка и ползотворна работна атмосфера.

      По време на инициативата за ученическото самоуправление в часовете на паралелките от VII клас по руски език бяха учители гимназистите от Х Б клас. Новите ни колеги демонстрираха високи познания по „езика на Пушкин“, като представиха трудна тема за затвърждаване на знанията по руски език, свързана с използването на падежите. Седмокласниците, които бяха най-внимателни и най-активни, получиха отлични оценки от младите преподаватели.

      Петър Нейчев, Екатерина Костадинова и Мария Николова, ученици от IX А клас, се включиха в инициативата, заемайки длъжността на хигиениста и разбраха, че за общия ни комфорт в училище, служителите, заемащи това работно място имат ключово значение.

      Ема Атанасова, Божидар Тонев и Максим Илиев, ученици от VIII В клас, се включиха в инициативата, изпълнявайки задълженията на охрана в училище и попомагаха за пропускателния режим и реда в учебната сграда.

      Инициативите в Деня на ученическото самоуправление донесоха много положителни емоции на всички, включили се в тях и допринесоха за взаимното опознаване и разбиране от страна на подрастващите за естеството на работата на хората на различни длъжности в българското средно училище.