Приехме гости от София, Варна и Сливен по НП „Иновации в действие“

       В периода 3.5. – 5.5.2023 г., наши гости по Национална програма “Иновации в действие” бяха ученици и учители от 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София, ОУ „Отец Паисий“, гр. Варна и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливен.
     Гостите бяха посрещнати със специално подготвена композиция на мажоретния състав на „Преславски“ с ръководител Мария Аврамова и с впечатляващото изпълнение на дуото-гайдари, колегите Росен Поборников и Христо Станчев. Директорът г-н Илиев запозна гостите с уникалността на Бургас, с историята на училището и иновативния педагогически опит, натрупан от училищния екип през годините назад.

      Представителите на трите училища и г-жа Гюлшен Еминова, старши експерт по квалификация на педагогическите специалисти в РУО-Бургас, имаха възможност да се запознаят в среща с професионалната учебна общност по изпълнение на иновативните дейности в нашето училище с целите, задачите и резултатите, които сме си поставили да имаме при обучението по интегрирани учебни предмети от I до VI клас в “Преславски”. След това наблюдаваха урок по интегрирания учебен предмет “Екология и биоземеделие” в IV Б клас, подготвен от колегата Мая Скочева-Антонова на тема „Изграждането на компост и отглеждането на биозеленчуци“. По време на обиколката си из училището-домакин посетиха часове в лабораторията по химия при Х А клас на тема „Корозия“, имаха възможност да поговорят в индивидуалния час по руски език с Роман от V клас, да потанцуват български народни танци в залата по хореография с учениците от III В клас, да направят пътешествие до Тайланд в занятието по учебна практика по екскурзоводско обслужване в ХI A клас и да видят как работят ресурсните учители с децата със специални потребности.

     Като част от културната програма представихме на нашите гости основни туристически обекти в нашия край. По време на двете полудневни пътувания, техни гидове бяха гимназисти, обучаващи се за професионални екскурзоводи. Гостуващите учители и ученици посетиха археологическите разкопки и хамама на османския владетел Сюлейман Великолепни в туристическия комплекс „Аква Калиде“ в кв. Ветрен, Музеят на авиацията на летище Сарафово и Музеят на солта в гр. Поморие.
     В края на посещението си с нашите гости си разменихме подаръци за спомен от визитата им в Бургас и изразихме надежда, че това е само началото на едно бъдещо приятелство и ползотворно партньорство.