Артистизъм върху коприна

         На 26 април в кабинета по изобразително изкуство в „Преславски“ беше проведен отрит урок с родители на ученици от начален етап за демонстриране на съвременни техники за рисуване върху коприна. Рисуването върху коприна често се използва в учебни условия като арттерапия. Една от най-разпространените техники на това древно изкуство се нарича Серти. При нея се нанася безцветен контур. След изпиране контура пада и оставя бяла линия от плата.


        По време на занятието децата от Школата по изобразителни изкуства и техния ръководител Елена Тодорова демонстрираха пред своите родители и други техники, като „ефектна сол“ (чрез нея се създават различни ефекти), техника на шаблона, техника на пастела и техника на спрея.