По-чисти, по-еко!

      На 28.04.2017 г. в нашето училище се спази традицията от последните години да прави пролетно почистване на сградата и двора на “Преславски”. 

      Учителите и учениците от СУ “Епископ Константин Преславски” се включиха в инициативата на Община Бургас за почистване на дворните и тревните пространства около обществените сгради. Те събраха насъбралия се боклук в двора, в тревните площи и на спортните площадки, почистиха вратите, прозорците, стените и училищната мебел, прекопаха градинките, боядисаха бордюрите и варосаха дръвчетата.