„Бъдещето зависи от това, което правим в момента“

        Във връзка със Световната седмица на предприемачеството, организирана от JA Bulgaria, под егидата на UNICEF, на 17 ноември 2022 година Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас в ролята на организатор и домакин проведе иновационен лагер под мотото „Бъдещето зависи от това, което правим в момента“.

        Интерес предизвика фактът, че поколението Z, което отдава важно значение на екологичните събития – промени в климата, натрупване на отпадъци в природата, замърсяване на въздуха, има недостатъчно доверие в процеса на рециклиране. Това бе поводът за организиране на уъркшоп, в който ученици от Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Карнобат и студенти от специалност „Индустриален мениджмънт“ от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, групирани в четири отбора, в рамките на четири часа разработиха проект за кръгова икономика по темата „Храната на бъдещето в нашия град“.

        Кръговата икономика е алтернативно решение на сегашната линейна икономика, която се основава на мисленето „вземи, направи, използвай и изхвърли“. Ако продължим да използваме досегашния модел, до 2050 година ще са ни необходими три планети земи, които да доставят нужните ресурси. Кръговата икономика е модел, който се основава на принципите на елиминиране на отпадъците и замърсяването, запазване на продуктите и материалите, употреба и възстановяване на природните системи.

         След креативна и ползотворна екипна работа, отборите представиха и защитиха своите идеи пред жури в състав: доцент д-р Добромир Йорданов – преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Галина Стоянова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Бургас, Маргарита Паскалева – директор на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Карнобат и Мартин Илиев – директор на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. След презентиране на проектите, членовете на журито зададоха своите въпроси към отборите, с цел пълно разгръщане на идеята и оценяване на проекта.

        Първо място бе присъдено на отбор „Safety Wrap“ с девиз „Чиста природа, сигурно бъдеще“, чието решение включваше нови биоразградими опаковки, изградени от царевично нишесте и биопластмаса.

         Другите отбори предложиха интересни идеи като вендинг апарат за рециклиране на отпадъци; мобилна апликация за оползотворяване на излишната храна, както и интелигентни решения при компостиране и разработване на биоземеделие с биоторове.