Учебно занятие по безопасност на движението

      Днес, 18.11.2022 г., в големия физкултурен салон на „Преславски“ се проведе урок по безопасност на движението по пътищата (БДП), свързан с познаването и спазването на правилата за движение. В занятието се включиха активно учениците от трите паралелки в III клас.

       Инициативата включваше разиграване на етюд, в който бе показано как безопасно да пресичат пешеходец и велосипедист на пешеходна пътека. След това учениците отговаряха на въпроси, свързани с правилата за движение. Последва игра, в която те показаха, че познават светофарната уредба и нейната сигнализация. Третокласниците се включиха и в две игри: първата, от които беше на щафетен принцип, в която демонстрираха, че са запознати с правилата „Чакане на автобус или тролейбус“, „Слизам от автобус или тролейбус и пресичам“ и „Качване и престой в автобус или тролейбус“, а втората беше да подредят пъзели на два пътни знака, след което да назоват кои са те и от към коя група от Закона за движение по пътищата се отнасят. С помощта на гатанки, учениците разпознаха отделните части на велосипеда, назоваха ги и ги показаха.

         За финал децата изпяха песента „Деца по зебрата“ и бяха наградени от училищната комисия по БДП, организатор на проявата.