Бъди различен, но не безразличен!

      По какво се различаваме…? А по какво си приличаме…?

     На 17.02.2017 г. в час по информационни технологии, проведен съвместно от учителите г-жа Тодорка Димова и г-жа Величка Пръвчева, с учениците от V б клас помислихме за приликите и разликите между хората. Колкото и различни да сме всички, ние се радваме, тъгуваме, имаме нужда от въздух, храна и вода, но имаме нужда и от приятели. Различното прави света красив! Урокът бе част от училищната кампания в чест на международния Ден за безопасен Интернет. По забавен начин чрез различните поздрави по света и рисунки за емоциите, които изпитват обижданите и тормозени деца и тези, които имат приятели и са приети въпреки различията си, научиха как могат да помогнат на свой съученик, който е обиждан и пренебрегван. Този урок ще помогне на децата да се замислят по темата за различните деца, както в реалния свят, така и в Интернет пространството.