БУРГАС – ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ-ФИЛОСОФИ

        

        На 16 и 17 март 2018 г. в Средно училище „Епископ Константин Преславски” – Бургас се проведе XXII-рата Национална ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ”, в която взеха участие 70 ученици  и 36 учители от 28 училища от цялата страна.

      Вече близо четвърт век СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас е домакин на Националната ученическа философска конференция, която от учебната 2014/2015 година е включена и в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката. Организатори на събитието са Регионалното управление на образованието – Бургас и училището – домакин СУ „Епископ Константин Преславски“.

     

В работата на конференцията участваха проф. Вихрен Бузов – заместник-декан на ВТУ  „Св. Св. Кирил и Методий”, доц. д-р Димитър Елчинов от СУ „Свети Климент Охридски“, както и учители в начален етап, по български език и литература и по философия от бургаски училища.

     Събитието бе открито от директора на СУ „Епископ Константин Преславски” г-н Мартин Илиев. Своето приветствие към участниците в конференцията поднесе г-жа Севдалина Турманова – заместник-областен управител на Област Бургас, а от името на инж. Виолета Илиева – Началник на РУО – Бургас към учениците и техните ръководители се обърна г-жа Милка Харизанова – началник на отдел ОМДК в РУО-Бургас.

    Учениците в отделните възрастови групи от IX до XII клас защитиха своите есета и разсъждения по предварително зададени теми по мисли на Ницше, Алберт Швайцер и Христо Ботев, а учениците в начален и прогимназиален етап писаха „Приказки с неочакван край“ и разработваха проекти на тема: „Казва се „приятел пръв“, но защо е той такъв?“ от „Бяла приказка “ на Валери Петров

   Компетентното жури оценяваше творбите по критериите: философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. В работата по секции по време на проявата се утвърди мнението, че младите хора не се нуждаят само от обмяна на информация, а те преоткриват нови хоризонти, търсят и намират своето място в обществото и света.

Призовите места на XXII-рата ученическа философска конференция заслужиха:

в първа възрастова група (IV – V клас):

            I-во място: Катрин Николаева Ларгова и Никол Николаева Далакманова – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бургас;                

            II-ро място: Иванета Недкова Станчева и Симеон Йорданов Атанасов – ОУ „Христо Смирненски“ – Карнобат;

            III-то място: Виктор Дамянов Чобанов – ОУ „Христо Ботев“ – кв. Ветрен, гр. Бургас и Димана Стоянова Гюзелева – 15-то СУ „Адам Мицкевич“ – гр. София;

            Поощрителна награда: Михаела Диянова Колева – СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и Мартин Петров Митаков – – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –Бургас.

във втора възрастова група (VI – VII клас):

             I-во място: Нина Николаева Стефанова – СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас;

             II-ро място: Румяна Руменова Александрова – 15-то СУ „Адам Мицкевич“ – София;

             III-то място: Мила Росенова Кожухарова – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бургас;

             Поощрителна награда: Александра Теодорова Сариева – ОУ „Петко Рачев Славейков“ – гр. Бургас.

в трета възрастова група (секция VIII  – X клас):

             I-во място: Димитър Николаев Иванов – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна;

             II-ро място: Мая Стоянова Дамянова – Професионална търговска гимназия – Бургас;

             III-то място: Аврора Вячеслав Славова – СУ „Максим Райкович“ – Дряново;

             Поощрителна награда: Джоанна Енсев Енсев – СУ „Максим Горки“ – Стара Загора.

  в трета възрастова група (секция XI клас):

        I-во място: Ива Маринова Маринова – МГ „Д – р Петър Берон“ – Варна;   

        II-ро място: Диляна Иванова Стоянова – НЕГ „Гьоте“ – Бургас;

        III-то място: Сава-Калина Анжелова Ангелова – СУ „Максим Горки“ – Стара Загора;

        Поощрителна награда: Мартин Георгиев Георгиев – ПГМЕЕ – Бургас.

в трета възрастова група (секция XII клас):

          I-во място: Кристиян Николов Иванов – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас;

          II-ро място: Иван Райнов Златаров – НЕГ „Гьоте“ – Бургас;

         III-то място: Кристина Димова Кърпичева – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бургас;

        Поощрителна награда: Анна Димитрова Краева – Професионална търговска гимназия – Бургас.